Shipping & Returns

วิธีการจัดส่งสินค้า

Meriarts จะจัดส่งสินค้าทุกวันทำการ ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เมื่อทาง Meriarts ได้รับเงินเรียบร้อยแล้วจะใช้เวลาในการเตรียมการจัดส่งสินค้าไม่เกิน 1-2 วันทำการนับจากวันที่ได้รับเงิน

สำหรับการจัดส่งสินค้าระบบจะคำนวณค่าส่งให้อัตโนมัติในหน้าตะกร้าสินค้า โดยจะคำนวณค่าจัดส่งสินค้าตามค่าส่งจริง

นโยบายการคืนเงิน

ทาง Meriarts จะทำการคืนเงินให้ในกรณีที่สินค้าชำรุดจากการจัดส่ง หรือสินค้ามีตำหนิจากการผลิตเท่านั้น และจะทำการคืนเงินให้ภายใน 15 วันหลังจากสิ้นสุดข้อพิพาท โดยทางลูกค้าสามารถจัดส่งสินค้ากลับมาทาง Meriarts ตามที่อยู่บนเว็บไซด์ โดยลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าส่งในการส่งสินค้ากลับ